SALGSBETINGELSER

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer forbrukers bruk av varer og tjenester levert av SkinSecret.no. Vilkårene gjelder for alle salgstransaksjoner fullbyrdet fra nettbutikken www.skinsecret.no, så lenge ikke andre forhold er avtalt.

Registrering

For å kunne handle på SkinSecret.no kan du registrere en brukerkonto eller handle som gjest. Registreringen er gratis og uten forpliktelser. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Ved registrering er du forpliktet til å lese gjennom kjøpsvilkårene. Oppbevar eventuelt tildelt passordet på en sikker måte. Du er selv ansvarlig for ikke å overlate din registreringsinformasjon til tredjepart. Brudd på denne plikten kan medføre erstatningsansvar.

Utlevering av personalia

SkinSecret.no er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir til oss, eller som vi får del i når du legger inn kjøpsordre eller besøker vår hjemmeside. Informasjonen vil brukes til varedistribusjon og til å sende deg informasjon om tjenester fra SkinSecret.no. SkinSecret.no vil under ingen omstendigheter overlate utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder til en tredjepart. Ved å handle på SkinSecret.no gir du oss tillatelse til å bruke din epostadresse til å sende deg oppfølgende informasjon om dine bestillinger og bestilte produkter. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og til å kreve disse slettet.

Innlegging av kjøpsordre

Det er kun personer som er fylt 18 år som har tillatelse til å handle på SkinSecret.no. Innlagt kjøpsordre er bindende. Falske bestillinger vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. Ved å handle på SkinSecret.no erklærer du å ha fylt 18 år. Ved mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av vår tjeneste forbeholder SkinSecret.no seg retten til å kansellere Kundens ordre.

Tilbud og kampanjer

Tilgjengelighet på tilbud og kampanjer er forbeholdt tilstrekkelig lagerbeholdning. Gratis kampanjeprodukter som automatisk legges til på bestillinger vil ikke bli sendt hvis bestillingen kun består av gavekort som  skal sendes på epost.

Ordrerutiner

Alle ordre behandles fortløpende. Når din ordre er godkjent vil du umiddelbart motta epost fra SkinSecret.no med ordrebekreftelse.

Betaling

SkinSecret.no aksepterer elektronisk betaling med Klarnas betalingsløsning. Aksepterte betalingsmetoder er faktura og kreditt- og debetkort. Dersom det ikke kan benyttes elektronisk betaling, kan bestillinger forhåndsbetales til konto etter avtale.

Faktura

Når du velger betalingsmetode Klarna faktura får du 30 dagers gratis kreditt. Faktura sendes ut fra Klarna på epost når bestillingen fullføres og sendes fra  vårt lager. Du betaler faktura i nettbank eller i Klarna-app.

Kortbetaling

SkinSecret.no aksepterer følgende kort: Visa og Mastercard, samt alle andre debetkort merket med VISA-logo. Når du betaler med kort trekkes beløpet du skal betale fra din konto når din leveranse er pakket og klar for sending.

Frakt og gebyr

SkinSecret.no benytter Bring som fraktleverandør. På bestillinger over 499 kr tilbyr vi fri frakt, og vi velger da passende fraktmetode. Ellers koster Pakke i postkassen 49 kr og Klimanøytral Servicepakke 79 kr. Til Svalbard og Jan Mayen kommer det tillegg for frakt.

Leveransevilkår

Levering skjer med Bring. Normal fremsendingstid er 2-4 virkedager, men på enkelte strekninger kan dette være opptil 5 virkedager.
Ved gratis frakt vil vi forsøke å sende din pakke som Pakke i Postkassen. Du må da være registrert på adressen i Postens adresseregister for at pakken skal kunne sendes til deg. Du kan opppdatere eller sjekke din adresse i Postens adresseregister her. Hvis ordrebeløp overstiger 1700,-, eller vekt overstiger 1,6kg, vil vi sende pakken som Klimanøytral Servicepakke.
SkinSecret.no står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i postgangen når sendingen er overlevert Bring. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekt adresse, og evnt. ha folkeregistrert adresse på oppgitt leveringsadresse. Kunden står selv økonomisk ansvarlig for bortkomne sendinger dersom dette skyldes at feil adresse er oppgitt.

Les mer om leveringstider her.

Salgspant

SkinSecret har salgspant i leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen (inkl. renter og omkostninger) inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Vareinformasjon

SkinSecret.no tilstreber seg å hele tiden gi deg korrekt informasjon. Likevel kan det forekomme at vi mottar feil informasjon fra våre underleverandører. SkinSecret.no tar forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som fremkommer som følge av feil informasjon gitt oss fra underleverandør eller andre forhold, og forbeholder oss retten til å endre produktinformasjon, tilgjengelighet og pris som følge av dette. Enkelte variasjoner i ytre design og utseende på produktene vil kunne forekomme.

Retur og Angrerett

1. Angrekjøp før levering

Hvis du ønsker å kansellere din ordre før den er ekspedert og sendt, kan du gjøre dette ved å skrive en e-post til kontakt@skinsecret.no Du må skrive “ANGRE” med store bokstaver i emneteksten, og sende eposten så fort som mulig, for vi pakker som regel få timer etter vi har registrert ordren. Grunnet rask ordrebehandling stilles det ingen garanti for kansellering av bestillingen før sending. I slike tilfeller henviser vi til din angrerett.

2. Retur etter levering

Hvis du ønsker å returnere en vare etter at den er sendt fra SkinSecret.no så står du fritt til å gjøre dette innen 14 dager fra du mottar varen. Hos SkinSecret.no har du 14 dagers returrett. Merk at returretten kun gjelder dersom du gir oss melding om at du ønsker å benytte din returrett, og at varen sendes tilbake innen 14 dager i samme stand som den ble utsendt til deg.
Etter du gir oss din melding, sender vi deg en returlapp per epost som du benytter til å sende pakken i retur til oss. Når vi har mottatt pakken trekker vi kr 99 fra den opprinnelige betalingsmetoden for å dekke fraktkostnaden for returen.
Merk at dersom forseglingen på produktet er brutt eller at varen på annen måte ikke kan sendes tilbake i samme stand uten at dette skyldes forhold utenfor din kontroll, så gjelder ikke returretten. Du kan bruke samme emballasje på returforsendelsen.

3. Uavhentede pakker og pakker i retur

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, fyller du ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil bli belastet med et gebyr for å dekke SkinSecret.no’s frakt og håndteringskostnader av varene. Størrelsen på gebyret tilsvarer våre utgifter med forsendelsen, minimum kr 199,-. Dette omfatter også bestillinger som nektes mottatt, eller bestillinger som ikke kan leveres til deg på grunn av feil adresse, manglende merking av postkasse, og andre forhold som du er ansvarlig for. Gebyret kan motregnes ditt øvrige tilgodehavende hos SkinSecret.no.

4. Kreditering eller Bytte

Når en vare er returnert til SkinSecret.no under bytteretten, så må vi undersøke og bekrefte at kjøpet/varen er innenfor kriteriene for bytteretten. Forseglingen av produktet må ikke være brutt og varene må være i samme stand som de var da de ble sendt ut. Du vil straks motta en bekreftelse pr. epost om at din retur er mottatt. Utbetaling av tilgodehavende vil deretter skje snarest, og senest innen 14 dager. Vi tar forbehold om forsinkelser i utbetalingen dersom du har gitt feilaktige opplysninger.

Reklamasjon

Reklamasjoner på grunn av feil ved varen: Det gis full reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven for alle produktene våre. Hovedregelen er to års reklamasjonsfrist for produksjonsfeil. Du må må varsle om feilen innen rimelig tid etter feilen oppdages.

Ved forsinkelse må krav rettes SkinSecret.no innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Før du sender inn din reklamasjon til oss, må du være sikker på at reklamasjonen ikke skyldes noe du selv har gjort. Du må også melde fra til oss og sende oss varen innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen dersom du skal ha rett til å reklamere.

Du fyller ut angrerett/reklamasjonskjemaet, der du krysser av for “Varer” og angir hvilke varer du vil returnere. Dette skjemaet legges ved varen du reklamerer på, pakkes forsvarlig inn og sendes til oss. Gjerne i samme emballasje som du mottok varen i. Du bekoster selv fraktkostnad for retur.

SkinSecret.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra SkinSecret.no sin side.

Priser

Alle våre priser er inklusive merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt. Prisene er oppgitt i norske kroner.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos SkinSecret.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser SkinSecret.no, eller SkinSecret.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra SkinSecret.no’s side. Kunden plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for returer, herunder de tilhørende forskrifter og lover.

Force majeur

Er SkinSecret.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SkinSecret.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene

SkinSecret.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.